"Klein Arendsrust"

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING:

Minicamping ‘Klein Arendsrust’ , gevestigd aan de Rijkebuurtweg 16 te Vrouwenpolder is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

Mini camping ‘Klein Arendsrust’

Rob en Marjolein Joosse

Rijkebuurtweg 16 

4354 SE Vrouwenpolder 


Marjolein Joosse is de Functionaris Gegevensbescherming van Minicamping Klein Arendsrust Zij is te bereiken via info@kleinarendsrust.nl of 06-15537321

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Minicamping Klein Arendsrust verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
  – Geslacht
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – IP-adres
  – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Minicamping Klein Arendsrust verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Communicatie over reserveringen

– Evt. in de wintermaanden door het sturen van een kerstwens
– Minicamping Klein Arendsrust verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Minicamping Klein Arendsrust bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Minicamping Klein Arendsrust verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Minicamping Klein Arendsrust blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

HOE WIJ DE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Minicamping Klein Arendsrust neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@kleinarendsrust.nl  

Translate »